Početna

Ze - Balet Project 2019.

 

19.07.2019 13:49
Slika
Tokom ljeta aktuelne će biti slike na fb stranici i Instagramu slike balerina u gradu. Želja nas u timu ARS Centra je da prikaže i pokaže Grad Zenicu iz ugla kako ga mi vidimo. Ovo je projekat koji je kontinuiran obzirom da svake godine imamo maturante završnih razreda koji učestvuju u ovom projektu
Tokom ljeta aktuelne će biti slike na fb stranici i Instagramu slike balerina u gradu. Želja nas u timu ARS Centra je da prikaže i pokaže Grad Zenicu iz ugla kako ga mi vidimo. Ovo je projekat koji je kontinuiran obzirom da svake godine imamo maturante završnih razreda koji učestvuju u ovom projektu. 

Iza foto objektiva / Ismar i Semir Spahić. 
Lokacije su birane na način da se prikažu dijelovi Grada koji su prepoznatljivi historijski, kulturološki ili jednostavno imaju identifikaciju Grada. 

Ono što mi uvijek želimo istaći jeste da smo nastali u Gradu čelika (što je karakteristika jednog vremenskog perioda)i nekako uvijek identifikaciju našeg rada pronalazimo upravu tu, uz Željezaru. Možda je razlog taj što je nama upravo bila potrebna čelična volja da uspijemo u našem radu.
Balet u Gradu čelika je naša sadašnjost  ali i specifična prepoznatljivost nas u budućnosti.
0 0