EDUKACIJA

Balet

Škola za klasični balet svoju djelatnost ostvaruje kroz slijedeće obrazovne nivoe:

 • Predškolsko obrazovanje
 • Osnovno obrazovanje
 • Baletni Studio

Predškolsko obrazovanje:
Pripremni razred

Obuhvata djecu uzrasta od 6 - 8 godina, a nastava se organizuje dvai puta sedmično po jedan čas. Počinje se sa kreativnom igrom kao uvodom u početak izučavanja osnova klasičnog baleta. Balet u ovom uzrastu je ovladavanje baletnim formama i sticanje discipline potrebne za dalje školovanje.

Osnovno baletno obrazovanje:

Osnovno baletno obrazovanje organizovano je u razrede - clas:

 • Prvi razred (uzrast od 8 - 9 godina)
 • Drugi razred (uzrast od 9 -10 godina)
 • Treći razred (uzrast od 11 - 12)
 • Četvrti razred (uzrast od (12 - 13 godina)


Baletni studio
Pre - balet je
Organizovan je za najmlađe (4 - 6 godina.)
Baletni studio ima organizovane časove raspoređene u grupe i nije uvijek limitiran starosnoj dobi. Program je olakšan fondom sati ali i unaprijeđen sa fondom sati i prilagođen je različitoj starosnoj dobi i sposobnosti pojedinca.

Baletni program škole baziran je na osnovnim tehnikama klasičnog i modernog baleta.Školska 2021/2022.

Školska 2020./2021.

On - line nastava 2020.

Edukcija nije izostala ni u oi tekim danima panemije Covid-19. 

Školska 2019/2020.

Školska 2018./2019.

MuzikaMuzičke aktivnosti u ARS Centru se odvijaju kroz slijedeće nastavne aktivnosti:

 • Muzička radionica za djecu predškolskog uzrasta 
 • Osnovno muzičko obrazovanja u okviru muzičkog odsjeka od 1-6 razreda osnovne škole.
 • Gradski hor (horsko pjevanje za uzrast od 6-16 godina)
 • Kursna nastava (svi instrumenti)
 • Specijalna nastava
0 0