Tim ARS Centra

O nama

Slika
Centar za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine „ARS- Umjetnost“ osnovan je u 09. juna 2012. godine u Gradu Zenica (u daljem tekstu ARS Centar).
Udruženje je osnovano na inicijativu roditelja koji su željeli da Grad Zenica treba da ima i baletnu umjetnost.
Prvi strateški ciljevi ARS Centra se pokreću prioritetno ka uspostavljanju, razvoju i edukaciji a potom i afirmaciji baleta, a zatim i svih drugih usko vezanih umjetnosti za djecu i omladinu (muzika, gluma, fotografija i sl.)
Prve aktivnosti a potom i Prvi projekat koji je pokrenut od strane ARS CENTRA , nastao je upravo od samog osnivanja, a radilo se o obezbjeđivanju kvalitetnih uslova rada za prvi baletni studio u Gradu Zenica.
Projekat je realiziran iste godine (2012.) u desetem mjesecu (oktobar).
Za stalno mjesto budućeg rada baletnog studia, odabrana je prostorija koja se nalazila u zgradi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
Izvedeni su radovi rekonstrukcije i adaptacije prostorije  (tadašnjeg skladišnog prostora) u moderno opremljenu baletnu dvoranu sa garderobom i prostorom za edukaciju.

Za adaptaciju i rekonstrukcija dvorane ARS Centar je izdvojio cca 25.000KM. Općina Zenica je su također podržala ovaj projekat i kao pomoć u sufinansiranju rekonstrukcije i adaptaciju u baletnu dvoranu, Općina je 6.000KM prebacila na račun Bosanskog narodnog pozorišta, kao namjenska sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju skladišnoog prostora u baletnu dvoranu.

Na ovaj način je prvi puta uspješno realiziran jedan dobar i kvalitetan projekat kojim je NVO ARS Centar  uz pomoć Općine Zenica, kao osnivača Bosanskog narodnog pozorišta, a kojim je Bosansko narodno  pozorište Zenica obogaćeno i baletnom moderno opremljenom dvoranom.

Nakon obezbjeđenih uslova rada slijedi bremenit ali i uspješan rad i razvoj ARS Centra.

Godine 2014. ARS Centar u sklopu NVO formira i PU Baletno i muzičku školu „ARS Centar“ , koja je priznata od Ministarstva za obrazovanje nauku i kulturu Zeničko – dobojskog kantona Zenica.

 U periodu od 2012. –  2023. godine ARS Centar je uspio da Grad Zenicu, Ze – do kanton i državu Bosnu i Hercegovinu, predstavi kao jedan novi potencijal i brand koji dolazi iz tkz. „Grada čelika“. Danas je ARS Centar vodeći u regionu kada je u pitanju promocija škola u Evropi i svijetu, uzrasta do 18 godina.

ARS Centar iz sebe ima preko 25 sopstvenih produkcija i nekoliko kooprodukciju, a kontinuirano radi na društveno – korisnom aspektu (niz aktivnosti  ARS Centra za djecu i omladinu i sa djecom i omladinom).

0 0